Woensdag 01 maart 2017

Werknemers in Nederland het meest tevreden

De meest tevreden werknemers zijn in Nederland te vinden (76%), zo blijkt uit Europees onderzoek van ADP. Een financiële beloning speelt daarbij een belangrijke, maar niet altijd de grootste rol.

ADP, Human Resource dienstverlener, deed onderzoek onder 10.000 Europese werknemers. Aan het onderzoek deden 1.300 Nederlanders mee. Bijna driekwart (70%) van de werknemers in Europa zegt zeer tot vrij tevreden te zijn in hun huidige functie, waarbij minder dan 1 op 10 (9%) aangeeft dat zij ontevreden of zeer ontevreden zijn.
De meest tevreden werknemers zien wij in Nederland (76%), Polen (74%) en Zwitserland (73%), wat tevens de meest optimistische landen zijn. Het minst tevreden zijn de werknemers in Italië, waar slechts twee derde (65%) zichzelf als zeer of vrij tevreden beoordeelt. Het Verenigd Koninkrijk heeft de grootste groep ontevreden werknemers (12%).

Beloning

Hoewel talloze factoren van invloed zijn op het gevoel van betrokkenheid en de motivatie van de werknemers worden salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden door werknemers als de belangrijkste factor aangegeven. Bijna de helft (47%) van de werknemers noemt dit als een factor die belangrijker is dan alle andere factoren. Na geld, werd de relatie met collega’s door bijna een derde (30%) van werknemers als de grootste motiverende factor genoemd, op de voet gevolgd door een goed evenwicht tussen werk en privéleven (28%) en lof en waardering van het management (19%). 

Wat motiveert jou? En hoe zorg je er voor dat je betrokken en tevreden blijft in je huidige functie? Loopbaanontwikkeling is een belangrijke factor voor de betrokkenheid en het behoud van werknemers. Kijk ook eens waar jij nu staat, wat je wilt en wat je kunt. Om daarbij te helpen kun je aan de slag in het speciaal voor de sport ontwikkelde E-portal Ontwikkel jezelf! Ben je werkzaam bij een sportorganisatie, aangesloten bij NOC*NSF of Werkgevers in de Sport (WOS) dan is het E-portal Ontwikkel jezelf! speciaal voor jou ontwikkeld en toegankelijk.