Maandag 18 januari 2016

Werknemers nemen zonder schuldgevoel vakantiedagen op

Nederlandse werknemers voelen zich over het algemeen niet schuldig als ze vakantiedagen opnemen. Achtenzeventig procent van de Nederlanders geeft aan hier totaal geen moeite mee te hebben. Vorig jaar was deze score onder de Nederlandse werknemers nog 63 procent. Bovendien scoren we dit jaar hoger dan het wereldwijde gemiddelde (72 procent) als het gaat om het gemak waarmee we onze vrije dagen opnemen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 59 procent van de werknemers aangeeft dat hun werkgever hen stimuleert om ook daadwerkelijk vakantiedagen op te nemen. Slechts 4 procent is bang dat het opnemen van alle vakantiedagen niet wordt gewaardeerd door de werkgever. Daarnaast willen Nederlanders graag extra vakantiedagen en zijn ze bereid daar verschillende zaken voor op te geven.

Dit blijkt uit het jaarlijkse ‘Vacation Deprivation’-onderzoek onder werknemers uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië, uitgevoerd door Northstar in opdracht van Expedia, één van 's werelds grootste full-service online reisbureaus. De studie werd uitgevoerd onder 9.273 volwassenen werknemers in 24 landen. Er deden 300 Nederlanders aan mee.

Nederlanders sparen vakantiedagen op

Ondanks het feit dat we ons niet bezwaard voelen vakantiedagen op te nemen, neemt bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) minder dagen op dan ze ontvangen. Bovendien sparen Nederlandse werknemers hun dagen vaker op. Van de gemiddeld 25 vakantiedagen die we jaarlijks ontvangen, blijven er ongeveer 3 ongebruikt en nemen we dus gemiddeld 22 dagen op. Hiermee nemen Nederlanders net iets meer dagen op dan het wereldwijde gemiddelde van ongeveer 20 dagen. Als we kijken naar Europa scoren we samen met de Ieren echter het laagste als het gaat om het aantal vakantiedagen dat we jaarlijks opnemen. De Italianen en Zweden nemen de meeste dagen mee naar volgend jaar, zo’n 5 gemiddeld van de beschikbare 30 dagen.

Bekijk ook de volledige lijst met het overzicht van beschikbare versus opgenomen vakantiedagen van alle onderzochte landen.

Invulling van de meegenomen vakantiedagen

Bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) neemt zijn of haar vakantiedagen liever mee naar een volgend jaar om er dan voor langere tijd tussenuit te gaan. Naast het opsparen van vakantiedagen voor een langere reis gebruiken Nederlanders hun vakantiedagen ook graag voor meerdere korte vakanties of een lang weekend weg (51 procent). Hiermee scoren we gelijk aan het wereldwijde gemiddelde. Als we meer vakantiedagen tot onze beschikking zouden hebben, zou 56 procent van de Nederlanders vaker op vakantie gaan en niet per se langer (35 procent).

Ontevreden over aantal vakantiedagen

Uit het onderzoek van Expedia blijkt verder dat 45 procent van de Nederlandse werknemers zich tekort gedaan voelt als het gaat om het aantal vakantiedagen. Wereldwijd deelt 53 procent dit gevoel, waarbij in Europa de Spanjaarden (62 procent) en de Italianen (60 procent) eruit springen. Bijna twee derde van de Nederlanders geeft aan dat deze onvrede voortkomt uit een tekort aan vakantiedagen; 44 procent wil er graag 1 tot 10 vakantiedagen per jaar bij.

Vakantie maakt gelukkig

Om één extra vakantiedag te krijgen is 44 procent van de werkzame Nederlanders bereid een week junkfood op te geven en zegt een kwart bereid te zijn hun dagelijkse kopje(s) koffie te laten staan. Uit deze bereidwilligheid dingen op te geven voor een extra vakantiedag, blijkt dat Nederlanders veel waarde hechten aan hun vakantie. Bijna alle Nederlandse werknemers (91 procent) geven aan dat vakanties belangrijk zijn voor hun algehele welzijn. Ook wereldwijd wordt dit erkend (90 procent). Het verbeteren van de relatie en het onderhouden van de gezondheid zijn voor Nederlanders de hoofdredenen om regelmatig op vakantie te gaan. Over het algemeen voelen we ons gelukkiger na een vakantie (81 procent), we zijn meer uitgerust (82 procent) en minder gestrest (83 procent). Een kleine domper: bijna de helft van de ondervraagden verliest dit positieve effect echter al na 24 uur. Steeds meer werknemers werken ook tijdens hun vakantie. Dat dat niet per definitie slecht hoeft te zijn lees je hier.