Woensdag 22 november 2017

“Werkstress niet alleen bespreekbaar maken, maar ook oplossingen bieden”

Van 13 tot en met 16 november vond de Week van de Werkstress plaats. In het hele land organiseerden werkgevers activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Het thema wordt niet zonder reden op de kaart gezet: één op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten. Ook bij NOC*NSF ervaren ze dat medewerkers in de sport hun gedrevenheid soms de overhand laten nemen. De merkbare stijging van stressklachten is reden om een stevig vitaliteitsbeleid te voeren.

Esther Pennekamp, secretaresse P&O bij NOC*NSF, merkt dat er de laatste jaren meer stressklachten worden waargenomen bij werknemers. “Het is een maatschappelijk verschijnsel. Er wordt van verschillende kanten druk ervaren door mensen. Op je werk moet het goed gaan, thuis moet het doordraaien, de opvang van eventuele kinderen moet geregeld zijn. Als er ergens in die combinatie van werk en privé iets niet goed loopt, dan kan dat overal in doorwerken. Zo merken collega’s het als iemand privé niet lekker in zijn vel zit. In de sport heb je bovendien vaak te maken met piekmomenten en hectiek. Zoals in de periode voor een Internationale Sportweek of voor de Olympische Spelen. Maar wat misschien nog meer invloed heeft: in de sport werken veel mensen die zo gedreven zijn dat ze wel eens aan zichzelf voorbij gaan.”

Arvid van Saane, hoofd HR/Legal Affairs bij NOC*NSF, vult aan: “Werkstress heeft natuurlijk ook gevolgen voor NOC*NSF. Binnen NOC*NSF werken we in relatief kleine teams. Als iemand binnen zo’n team met stressklachten uitvalt, dan heeft dat evident weerslag op de rest van het team. In individuele gevallen komt het voor dat er mensen uitvallen met stressklachten, en we helpen deze mensen niet alleen dan om goed te re-integreren, maar proberen juist ook stress te voorkomen en voldoende aandacht te besteden aan relevante energiebronnen.”

Themaweken

Om stressklachten voor te blijven en het onderwerp op de kaart te zetten, organiseerde NOC*NSF in de afgelopen maanden enkele themaweken. De eerste stond in het teken van balans, in de tweede week stond bewegen centraal (een van de energiebronnen) en tijdens de derde week (die plaatsvond tijdens de Week van de Werkstress) ging het primair over ontspanning. “We koppelden allerlei workshops aan de themaweken”, vertelt Esther. “Zo boden we de werknemers enkele workshops die werden verzorgd door ‘Bewegen Werkt’: onder andere bootcamp, jobcrafting, HRV-metingen en een training voor leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid. Maar ook lessen die werden gegeven door mensen vanuit onze organisatie, zoals yogalessen, mindfullness, hardlooptraining en stoelmassages. De inzet van eigen mensen maakte het makkelijk te organiseren, toegankelijk en laagdrempelig.”

Bewustwording

“De animo voor de workshops was wisselend, maar het doel van het aanbod was ook om een stukje bewustwording te creëren, en dat is gelukt. Je kunt stressklachten immers beter voorblijven dan ze achteraf te moeten constateren. Tijdens de week van de ontspanning stonden er bedden op kantoor om het belang van een goed slaapritme en rustmomenten te benadrukken. Dit hebben we aangeboden om mensen te laten proeven wat goede kwaliteit van matrassen kan bijdragen aan een goede nachtrust en ontspanning. In het eerste kwartaal van 2018 gaan we nog een keer iets organiseren rondom het thema voeding. Verder is het belangrijk om binnen de organisatie een veilig klimaat te creëren waarbinnen mensen prettig samenwerken en er minder stress hoeft te zijn door zaken die onderhuids spelen op een afdeling, of door onzekerheid.”

Oplossingen bieden

Het belang van het treffen van maatregelen is evident: als de huidige ontwikkeling doorzet, neemt het verzuim als gevolg van werkstress toe. In 2016 kostte het werkgevers al twee miljard euro. Arvid: “Mijn verwachting is dat met voorzetting van ons Vitaliteitsbeleid er geen verergering zal optreden. Ik denk dat aanreiken van tools en inzichten om stressfactoren zo veel als mogelijk te beperken en het versterken van energiebronnen altijd het beste zal werken. Wat ik zou willen meegeven: als een medewerker uitvalt met stressklachten, is het per definitie te laat, maar is het primair die medewerker die daar de meeste hinder van ondervindt. Het is zaak om werkdruk, prioritering, ontwikkelmogelijkheden, eigen regelruimte en dergelijke niet alleen bespreekbaar te maken, maar er ook het nodige en op heldere wijze voor aan te bieden.”