Maandag 30 mei 2016

Wet DBA: inrichting van werkzaamheden cruciaal

Staatssecretaris Wiebes heeft een aanwijzing gegeven met betrekking tot de inzet van zelfstandigen in geval van tijdelijke vervanging onder de wet DBA. De inrichting van de werkzaamheden is daarbij een cruciaal criterium. Tijdelijke vervanging van werknemers door inhuur van zelfstandigen is volgens staatsecretaris Wiebes onder de wet DBA, net als onder het regime van de VAR, nog steeds mogelijk. In antwoord op vragen van kamerlid Van Weyenberg naar de mogelijkheid van tijdelijke vervanging, heeft de staatssecretaris aangegeven dat de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking los staat van het gegeven of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden.

Lees het hele artikel Wet DBA: inrichting van werkzaamheden cruciaal op sportwerkgever.nl.