Maandag 04 april 2016

Wet DBA treedt in werking

Per 1 mei 2016 verandert de fiscale wetgeving met betrekking tot het samenwerken met zelfstandigen. Dan treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. In de plaats van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen (model)overeenkomsten van opdracht, die door de Belastingdienst ofwel zijn opgesteld, ofwel zijn beoordeeld. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van een modelovereenkomst van opdracht en deze goed toepassen, verkrijgen zij daarmee zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.

Lees meer over de Wet DBA op sportwerkgever.nl.