Donderdag 28 juli 2016

Wet DBA: wel of geen dienstverband volgens de Belastingdienst?

Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA de Verklaring arbeidsrelaties, beter bekend als de VAR. De WOS ontvangt regelmatig vragen van opdrachtgevers (sportbonden, sportverenigingen) over de wijze waarop de Belastingdienst nu oordeelt of er al dan niet sprake is van een dienstverband. Door de Wet DBA moet je voortaan vooraf - gezamenlijk met je opdrachtnemer - beoordelen of de samenwerking niet is te beschouwen als een arbeidsovereenkomst (loon, arbeid en gezag).

Lees het hele artikel Wet DBA: wel of geen dienstverband volgens de Belastingdienst? op sportwerkgever.nl.