Vrijdag 26 juni 2015

Wet flexibel werken per 1 januari 2016

Half april stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel voor de Wet flexibel werken (Wfw). Tot op heden was echter nog onduidelijk per wanneer deze wet in werking zou treden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu aangegeven dat de Wfw per 1 januari 2016 in werking treedt. Ook werkgevers in de sport dienen zich voor te bereiden op verzoeken van werknemers.

Lees verder op sportwerkgever.nl voor alle wijzigingen die de Wet flexibel werken met zich meebrengt.