Woensdag 16 december 2015

Wet Huis voor Klokkenluiders

Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aanneemt, zal de wet omstreeks april 2016 in werking kunnen treden. Werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, worden dan wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben. Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert werkgevers niet te wachten tot april 2016, maar tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vast te stellen.

Lees meer over de wet Huis voor Klokkenluiders op sportwerkgever.nl.