Woensdag 12 november 2014

Wet Werk en Zekerheid toegelicht tijdens Lerende Netwerken

De eerste wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid zullen al per 1 januari 2015 van kracht zijn. Tijdens de bijeenkomst Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt werden buurtsportcoaches en hun werkgevers geïnformeerd over de belangrijkste gevolgen.

Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt

In het beschikbare half uur werden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Daarbij gaat het onder andere om de wijzigingen in de proeftijd, concurrentiebeding, ketenregeling, het ontslagrecht en de WW en WIA. Ook is stil gestaan bij de nieuw ingevoerde onderdelen binnen het arbeidsrecht zoals de aanzegtermijn, de bedenktermijn en de transitievergoeding.

Vragen over ketenregeling

De meeste vragen van deelnemers aan de bijeenkomst concentreerden zich rond de wijzigingen in de ketenregeling. Nu is het mogelijk om 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 3 jaar af te sluiten. Na een onderbreking van 3 maanden, begint de keten opnieuw te lopen. De zogenoemde 3x3x3-regel. Vanaf 1 juli 2015 gaan we naar de 3x2x6-regel. Een werkgever mag een werknemer nog steeds 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden, maar dit mag nog maar in 2 jaar. Indien tussen de arbeidsovereenkomsten meer dan 6 maanden gelegen is, is de keten doorbroken en kan een nieuwe keten worden gestart. Zeker met de invoeringsdatum van 1 juli 2015 in het achterhoofd kan dit tot gevolgen hebben voor het al dan niet verlengen van een tijdelijk contract.

Nieuw: aanzegtermijn

Ook de nieuw ingevoerde aanzegtermijn riep veel vragen op. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden of langer een aanzegplicht. De werkgever dient uiterlijk een maand voor het einde van rechtswege/einddatum aan te geven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo, ja onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet, dan moet hij aan de werknemer een boete van één maandsalaris betalen, of zoveel als de werkgever te laat is. Dit geldt dus ook wanneer een contract wordt verlengd.

Meer weten?

In het overzicht per invoeringsdatum en de PowerPoint presentatie kun je nog eens rustig nalezen wat er precies gaat wijzigen. Wil je vervolgens weten wat er in jouw situatie of organisatie precies gaat veranderen kun je contact opnemen met Jolande Janssen of Lieke van den Eijnden van De Voort Advocaten | Mediators, 013-4668883, J.Janssen@devoort.nl of l.vandeneijnden@devoort.nl.