Dinsdag 22 juli 2014

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader naar Kamer

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma heeft 25 juni het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) ingediend bij de Tweede Kamer. Het nieuwe FTK gaat in per 1 januari 2015, maar voor bepaalde onderdelen krijgen pensioenfondsen tot 1 juli 2015 de tijd. Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), het pensioenfonds van de sector sport, zet de voors en tegens op basis van het voorstel op een rijtje.

Het nieuwe FTK voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’ van het Nederlands pensioenstelsel, voor de korte en middellange termijn. De staatssecretaris ziet als belangrijkste verbeteringen dat:

  • financiële mee- en tegenvallers gelijkmatiger worden verspreid over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de uitkering van deelnemers. Ook zijn pensioenfondsen hierdoor beter in staat om een beleggingsbeleid te voeren dat gericht is op een indexatieambitie;
  • er duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels komen voor de indexatie van pensioenen, voor jong en oud. Het Centraal Plan Bureau heeft de integrale effecten van de maatregelen in het wetsvoorstel doorgerekend: er is sprake van evenwichtige generatie-effecten;
  • er een stabiele kostendekkende premie komt. Om risico’s te verminderen wordt aan het rekenen met een verwacht rendement een aantal voorwaarden verbonden.

De combinatie van de aanpassing van het Witteveenkader en het FTK zal naar verwachting samen leiden tot een premiedaling. Het CPB gaat uit van een daling van 11% in de periode tot 2017.

Lees meer op Sportwerkgever.nl