Vrijdag 13 juli 2018

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding naar Senaat

De Tweede Kamer heeft op de laatste vergaderdag voor het zomerreces ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. Bedoeling is dat dit onderdeel van de wet in werking treedt op 1 april 2020, en terugwerkende kracht heeft tot 1 juli 2015.

Lees verder op sportwerkgever.nl.