Dinsdag 14 oktober 2014

Wetsvoorstel Flexibel werken

In de veranderende maatschappij, waarin mensen onder andere vaker arbeid en zorg moeten combineren, wordt de roep om flexibel werken luider. Op donderdag 16 oktober stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Flexibel werken. Dit voorstel houdt in dat werknemers straks een verzoek kunnen indienen om op andere tijden en op een andere plaats (bijvoorbeeld thuis) te werken. Werkgevers kunnen een verzoek om op andere tijden te werken alleen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.