Maandag 08 februari 2016

Wetsvoorstel wijziging Arbowet ter versterking positie preventiemedewerkers

Eind december is het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet bij de Tweede Kamer ingediend om de positie van preventiemedewerkers te versterken. Zij krijgen hiermee het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.

Lees meer over de wijziging van de Arbowet op sportwerkgever.nl.