Vrijdag 02 december 2016

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte deze week bekend welke aanpassingen in het minimumloon per 1 januari 2016 zullen worden doorgevoerd. Elk half jaar wordt de hoogte van het wettelijk minimumloon indien nodig bijgesteld. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen licht per 1 januari 2017.

Bekijk de nieuwe minimumlonen op sportwerkgever.nl.