Maandag 15 september 2014

WGA-premie stabiel, ZW-premie stijgt licht

UWV heeft onlangs de Premienota 2015 gepubliceerd, waarin voor 2015 de gemiddelde premies voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en ZW (Ziektewet) staan. De premie die werkgevers in 2015 moeten betalen voor de WGA-vast blijven bijna hetzelfde, maar de premies voor de WGA-flex en ZW-flex stijgen licht.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.