Dinsdag 22 december 2015

Wijziging in tussentijds opzeggen tijdelijk contract

De Eerste Kamer heeft op 24 november jl. ingestemd met de Verzamelwet SZW 2016. De Verzamelwet 2016 wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW, waarbij het voornamelijk gaat om ‘technische’ wijzigingen. In de wet is echter ook bepaald dat een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, niet eerder recht heeft op een WW-uitkering dan vanaf het moment waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen. 

Lees meer over de wijzigingen in het tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract op sportwerkgever.nl.