Woensdag 24 januari 2018

Wijziging indieningstijdstip verlenging verblijfsvergunning

Het tijdstip voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde en onbepaalde tijd is gewijzigd met ingang van 1 januari 2018.

De aanvraag kan ingediend worden vanaf drie maanden voor de datum waarop de verblijfsvergunning verloopt. Wanneer de aanvraag eerder wordt ingediend, wordt de aanvraag afgewezen. Van belang is om de aanvraag altijd voorafgaande aan het verlopen van de verblijfsvergunning aan te vragen.

Lees verder op sportwerkgever.nl.