Maandag 30 oktober 2017

Wijzigingen WML per 1 januari 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden halfjaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 januari 2018 stijgen deze bedragen. Daarnaast wordt een regeling ingevoerd voor de uren die de werknemer meer werkt dan de normaal gebruikelijke arbeidsduur.

Lees verder op sportwerkgever.nl.