Maandag 28 januari 2019

Wijzigingen WML per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden halfjaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 januari 2019 stijgen deze bedragen.

Bekijk de wijzigingen op sportwerkgever.nl.