Woensdag 12 juli 2017

Win-winsituatie van een traineeship

Traineeships zijn de laatste jaren populair, zowel onder werkgevers als young professionals. Voor de young professionals is het een mooie start van hun carrière en werkgevers halen op deze manier frisse blikken en nieuw talent binnen. Het gevaar van een traineeship is dat deze in de praktijk nog al eens meer lijkt op een veredelde stage, wat geen fijne situatie is voor de werkgever, maar al helemaal niet voor de young professional. Wat maakt een traineeship nu een win-winsituatie voor beide partijen? In dit artikel nemen we je graag mee in het traineeship van Kenniscentrum Sport en laten we je zien hoe een traineeship voor jouw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn.

Kenniscentrum Sport heeft sinds september 2016 drie trainees in huis. Het doel van het traineeship is om de trainees gericht te ontwikkelen tot een young professional binnen het brede werkveld van de sport en reikt daarmee over de grenzen van de eigen organisatie. Het traineeship duurt twee jaar en is verdeeld in drie periodes van acht maanden. Elke acht maanden hebben de trainees een andere inhoudelijke opdracht en zijn ze werkzaam binnen een ander team. De inhoudelijke opdracht maakt onderdeel uit van de resultaten die het team moet opleveren en is dus van toegevoegde waarde voor het werk van de organisatie. Naast inhoudelijk werk krijgen de trainees bij Kenniscentrum Sport regelmatig hard- en softs skills trainingen. Voorbeelden van hard skills trainingen zijn een cursus ‘Sportbeleid’ van het Mulier Instituut, ‘Sporteconomie’ van de HAN en een schrijfcursus in samenwerking met Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport. Voorbeelden van soft skills trainingen zijn ‘Adviesvaardigheden’ en de ‘Kracht van Waarnemen’.

Dit is mogelijk omdat Kenniscentrum Sport samen met Mulier Instituut, de HAN, de KNVB en het Ministerie van VWS krachten én talenten bundelen. Er zit namelijk al veel kennis en ervaring binnen deze organisaties, waar alle young professionals profijt van hebben. Daarnaast is het voor hen ook een mooie gelegenheid om hun netwerk uit te breiden en ervaringen te delen.

De trainees krijgen begeleiding van een eigen mentor en coach. De mentor begeleidt de trainee voornamelijk op inhoudelijk vlak, en de coach op gebied van persoonlijke ontwikkeling. Zo heeft elke trainee eigen ontwikkelpunten waar door middel van coachgesprekken en intervisiebijeenkomsten aandacht aan wordt besteed.

De trainees hebben een duidelijke opdracht meegekregen van de directie: kritisch zijn naar de organisatie en een spiegel voor houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens presentaties die de trainees aan de organisatie geven, maar ook maandelijks in de interne nieuwsbrief. Daarin delen de trainees hun verwondering op een ludieke én tevens kritische manier.

Hoe ervaart de organisatie het traineeship?

Marian van Wijck (organisatie- en directieadviseur)

"Het traineeprogramma vervult een belangrijke rol binnen de kennisontwikkeling van onze organisatie. Het is om die reden op strategisch niveau verbonden met de ontwikkeling en het leren van de organisatie als geheel. Onder andere door de trainees aan te laten sluiten bij de projecten en activiteiten die er toe doen. Bovendien zijn we er op gericht de verbinding met het werkveld te verstevigen. Daarin brengen we allerlei vormen van samenwerking tot stand en het traineeprogramma is daar een goed voorbeeld van. We hebben in het brede werkveld van sport en bewegen contacten gelegd met partijen binnen beleid, onderzoek en onderwijs. Vanuit deze organisaties sluiten junior medewerkers en/of trainees aan in ons programma en komen ze elkaar bijvoorbeeld tegen in intervisiebijeenkomsten. Ook dragen alle deelnemende organisaties een steentje bij in het scholingsaanbod. We hebben immers veel kennis aan elkaar te bieden. Nu de trainees in de tweede fase van het traineeship zitten, waarin de focus op co-creatieprocessen ligt, gaan ze met de externe trainees in gezamenlijkheid aan de slag met externe opdrachten.

Het traineeship draait nu een jaar en ik zie duidelijk dat het niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van de trainees, maar ook aan de ontwikkeling van de andere, meer ervaren adviseurs. Het stimuleert ondernemerschap, en ook merk ik dat collega’s zichzelf ontwikkelen door gedurende acht maanden de rol van mentor of coach op zich te nemen. En ik wil hier tot slot nog aan toevoegen dat ik enorm trots ben op onze drie trainees Minke, Kirsten en Tim. Bijzonder om te zien hoe serieus zij omgaan met hun opdracht en hoe zij regelmatig hun eigen bevindingen, voorzien van kritische noten en adviezen, op een open en professionele manier teruggeven."

Hoe ervaren de trainees het traineeship?

Kirsten de Klein - Adviseur trainee

"Het traineeship bij Kenniscentrum Sport daagt mij uit, zorgt ervoor dat ik veel inhoudelijke kennis opdoe én ik leer mezelf beter kennen. Binnen het traineeship houd ik niet alleen een spiegel voor bij de organisatie, ik krijg zelf ook een spiegel voorgehouden. Door alle trainingen en de aandacht die uitgaat naar persoonlijke ontwikkeling, krijg ik een steeds beter beeld van mijn eigen drijfveren binnen het werk en mijn competenties en valkuilen. Daarbij leer ik niet alleen van trainers en ervaren collega’s, maar ook van mijn mede-trainees. Samen met Minke van der Kooi en Tim van Schie kwamen we als club van drie binnen bij Kenniscentrum Sport. Dit maakt dat wij ervaringen kunnen delen, elkaar scherp houden en elkaars kwaliteiten kunnen benutten.

Een traineeship is niet bedoeld als verlenging van de studententijd, maar echt om een mooie eerste stap te zetten in je carrière. Waar ik tijdens mijn wetenschappelijke studie de praktijk miste, heb ik nu de mogelijkheid om mezelf te ontwikkelen én inhoudelijk veel te leren, terwijl ik aan het werk ben. Een traineeship, mits goed opgezet, is geen stage met een leuke titel, maar een luxepositie waar je onder begeleiding een hoop leert en er ook nog voor betaald wordt. Een echte aanrader dus!"

Vragen?

Voor vragen over de organisatorische aspecten van het traineeship kun je contact opnemen met Marian van Wijck (marian.vanwijck@kcsport.nl). Wil je de trainees spreken? Neem dan contact op met Kirsten de Klein (kirsten.deklein@kcsport.nl, 06-13969037).