Dinsdag 17 november 2015

Workshop ‘Leidinggeven aan loopbaan & ontwikkeling'

Veel sportwerkgevers geven aan behoefte te hebben aan handvatten om het gesprek met hun medewerkers aan te gaan over loopbaanontwikkeling. Daarom organiseert de WOS workshops ‘Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling van medewerkers in de sport’.

Train de trainer

De eerste workshops worden binnenkort gegeven. “We hebben ervoor gekozen HR-medewerkers uit de eigen organisaties op te leiden tot trainer. In een later stadium zullen zij ook bij andere sportorganisaties aan de slag gaan. Ook is het de bedoeling om in de toekomst over andere onderwerpen workshops aan te bieden, zoals over functioneringsgesprekken. We kozen er bewust voor om eerst met loopbaanontwikkeling aan de slag te gaan, omdat dit thema behoorlijk speelt. Mede door de komst van het onlangs gelanceerde E-portal waarmee de werknemer aan de slag is gegaan. Werkgevers leren in de workshop om het onderwerp loopbaanontwikkeling op een goede manier ter sprake te brengen en er concreet gevolg aan te geven met hun medewerkers”, vertelt Marjolijn Spoorenberg van de WOS.

De praktijk is veel weerbarstiger

De workshops zijn opgezet samen met HR medewerkers uit de sport. Randstad wil zo op directe wijze bijdragen aan het professionaliseren van sportbonden en de inzetbaarheid van medewerkers. Froukje Thijs van Randstad: “Alle trainers zijn inmiddels getraind. Deze groep had al veel kennis van zaken. De komende tijd gaan ze leidinggevenden binnen hun eigen sportorganisatie in een dagdeel leren hoe je op de juiste manier het gesprek aangaat en hoe je de wensen en ambities van de werknemer verenigt en vertaalt naar de koers van de organisatie. Dat trainen ze aan de hand van de eigen praktijksituatie. Je kunt de theorie wel uit een boek halen, maar de praktijk is veel weerbarstiger. Door de komst van het E-portal wordt elke sportwerknemer uitgedaagd om met zijn of haar toekomst bezig te zijn en talent in kaart te brengen. Het is aan de leidinggevende om daar zowel voor de medewerker als voor de organisatie het beste uit te halen. Ook in de sport is dit een item om doorlopend mee bezig te zijn. Dat kan best een lastige puzzel zijn.”

Doelen van werknemer spiegelen aan bedrijfsvisie

David van der Welle is één van de onlangs opgeleide trainers. Hij werkt als hoofd P&O bij Stichting Sportservice Amsterdam en is daardoor dagelijks bezig met het onderwerp. “Het spreekt me erg aan om bezig te zijn met de ontwikkeling van mensen binnen een organisatie. Als organisatie heb je de verantwoordelijkheid om mensen te begeleiden in hun loopbaan. Dat is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor de sportorganisatie. Ik heb er zin in om leidinggevenden tools te leren om het gesprek aan te gaan. De nadruk ligt wat mij betreft niet op gesprekstechnieken, maar meer op het sturing geven en afstemmen van de lange termijndoelen van een werknemer. Het is belangrijk om die te spiegelen aan de bedrijfsvisie. Leidinggevenden zijn al snel geneigd om te praten over de korte termijn en problemen op te lossen die nu spelen, terwijl het loopbaangesprek moet gaan over de doelen die een werknemer voor de toekomst stelt. En dan is het de uitdaging om leiding te nemen in het gesprek en te ontdekken of die doelen realistisch zijn. Je bekijkt ook of een dure cursus de investering waard is en je vraagt de werknemer of hij bereid is mee te gaan in de doelen van de organisatie en hoe hij zichzelf daarin ziet. Je hebt soms te maken met een verschil in verwachtingspatronen. Ik heb er zin in om binnen mijn eigen organisatie en daarbuiten de workshops te gaan geven. Het is namelijk erg nuttig om dat eerst te oefenen voor je de echte gesprekken voert.”

De workshop

De sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) hebben in de CAO een gezamenlijke visie opgesteld inzake Loopbaan en Ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid is de kern van dit thema. Door middel van het E-portal Ontwikkel jezelf! en de workshop van leidinggevenden in het voeren van loopbaangesprekken, wordt voorzien in de facilitering van werknemers en leidinggevenden voor een duurzame sportsector.
'Ontwikkel jezelf!' is mede tot stand gekomen door de inzet en financiële ondersteuning vanuit werkenindesport.nl en het arbeidsmarktfonds Samen Presteren.
Voor vragen over het E-portal en de workshop ‘Leidinggeven aan loopbaan & ontwikkeling’ kun je terecht bij je accountmanager van de WOS. Neem gerust contact met ons op via info@sportwerkgever.nl of telefonisch op 026 483 44 50.