Dinsdag 06 december 2016

Workshop 'Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling' groot succes

De open workshop ‘Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling’, die op 14 juni jl. voor WOS-leden werd gegeven, is een groot succes geweest. Doel van de workshop is om leidinggevenden handvatten te geven om het gesprek met hun medewerkers aan te gaan over loopbaanontwikkeling. Heb je ook interesse?

De workshops zijn in samenwerking met NOC*NSF ontwikkeld en opgezet met professionals in de sport, waaronder hr-adviseurs en leidinggevenden. Jolina Broesder, NOC*NSF accountmanager en projectleider HR in de Sport: “Samen met Janneke Busser (hr-adviseur KNSB) heb ik de workshop op 14 juni voorbereid en begeleid. Wij hoopten bij te dragen aan bewustwording van de eigen visie van de deelnemers (binnen de organisaties) op (loopbaan)ontwikkeling, het belang van in gesprek zijn daarover met je medewerkers, te inspireren om aan de slag te gaan en handvatten te geven om het gesprek te voeren. Daaraan hebben we een ochtend met elkaar gewerkt, met veel onderlinge uitwisseling van ervaringen, door verhalen van elkaar te horen, te sparren op eigen casussen en te oefenen in de groep.”

Open inschrijving

De eerste bijeenkomst met open inschrijving bracht een gevarieerd gezelschap bijeen, wat zeker bijgedragen heeft aan het succes van de workshop. Jolina Broesder: “Dit was de eerste workshop met een open inschrijving, ofwel met deelnemers van verschillende organisaties. Gemêleerd en dat is leuk! De deelnemers nemen dan een kijkje in elkaars organisatie, niet iedereen kent elkaar en er worden ideeën uitgewisseld. Daarbij blijkt ook dat er veel onderlinge herkenning is. Overigens is een belangrijke voorwaarde voor deze workshop dat in vertrouwelijkheid met elkaar gesproken wordt. Er worden persoonlijke casussen besproken en dan is dat belangrijk. Expliciete afspraak is dan ook altijd: ‘dat wat hier gedeeld wordt is vertrouwelijk en blijft hier, wordt niet verder gedeeld’.” Deze groep bestond uit acht deelnemers, een mooi aantal om juist ook onderling in gesprek te gaan, verschillende inzichten te hebben en voldoende te kunnen wisselen van gesprekspartner. Acht tot twaalf deelnemers is een mooi aantal voor deze workshop.

Gesprekken centraal

Centraal staan het belang van de gesprekken en de wijze waarop het gesprek gevoerd en ingericht kan worden. Daarnaast wordt ingegaan op hoe zo’n gesprek dan gevoerd wordt, het verschil tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken en de verschillende gesprekstechnieken. Ook het E-portal Ontwikkel jezelf! wordt binnen de workshop benoemd als instrument.

Deelnemers krijgen in de workshop handvatten aangereikt om op de juiste manier het gesprek aan te gaan en om de wensen en ambities van de werknemer te verenigen en te vertalen naar de koers van de organisatie. Daarnaast leren zij hoe ze de ontwikkeling van medewerkers stimuleren, passend bij de beschikbare middelen en hoe ze omgaan met weerstand.

Ervaringen

Simone van den Biggelaar van de Basketbalbond was één van de deelnemers aan de eerste workshop. Zij kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. “Ik was vooral op zoek naar manieren om het gesprek aan te gaan met de mensen op mijn afdeling. En daartoe ben ik door de workshop beslist geïnspireerd. Goede handvatten zijn aangereikt, en vooral een aantal alternatieve ‘aanvliegroutes’ om dat gesprek aan te gaan zijn heel hulpvol. Zoals de trigger om te proberen het gesprek op een dieper liggend niveau, zoals behoeftes of waardes, in te steken. Ik ben er inmiddels ook daadwerkelijk mee aan de slag. In de rest van de organisatie gaan we er mee verder. Ik denk dat het, met name in combinatie met het toenemende belang van prestatiebeloning, een uitermate zinvolle scholing is.”

Madelon Nolsen van Sportservice Doetinchem nam ook deel aan de eerste workshop. Wat zij vooral heel nuttig vond, is het feit dat je de mogelijkheid hebt je eigen organisatie te vergelijken met andere werkgevers in de sport. “Het is plezierig om binnen een dergelijke workshop te kunnen kijken: hoe doen wij het, vergeleken met de andere organisaties. De workshop zelf vond ik uitermate nuttig, zowel wat kennisuitwisseling betreft als de behandelde casussen.”

Echt daadwerkelijk omgezet in de praktijk heeft ze het nog niet, maar ze gaat nu wel bewuster met het onderwerp om. “Ik heb het voor mezelf nu wel meer op de voorgrond staan. Het belangrijkste wat ik heb meegenomen uit de workshop is het besef dat loopbaanontwikkeling een continu proces is. Daardoor kijk ik er anders naar.” Een groot pluspunt vindt Madelon bovendien dat ze door het deelnemen aan de workshop het gevoel heeft met de andere deelnemers een band te hebben, die haar in staat stelt om bij vragen even iemand te bellen.

Jolina Broesder over de workshop: “Ik was tevreden met het resultaat, maar belangrijker is dat de deelnemers tevreden zijn en geïnspireerd zijn geraakt om aan de slag te gaan. Ik ben ook tevreden, omdat we in de sport meer en meer aandacht hebben voor de leidinggevenden. Zij spelen een cruciale rol in de verandering van organisaties, het werken in de sport en de ontwikkeling van medewerkers. We hebben veel ambities in de sport en we zijn in ‘transitie’. Dit vraagt andere competenties en manieren van werken om onze doelen ook te gaan bereiken. We kunnen mooie programma’s organiseren en tools ontwikkelen, maar als de medewerkers niet gestimuleerd, geprikkeld en uitgedaagd worden en ook zelf niet aan de slag gaan met hun eigen rol en ontwikkeling, is het misschien wel een verspilling.”

Workshop toegespitst specifiek op de eigen organisatie

Wens je meer verdieping en voldoende tijd voor specifieke beantwoording van je eigen casussen, dan adviseren wij je de workshop van één dagdeel binnen je eigen organisatie te verzorgen.

Jolina Broesder: “Dat is ook al gedaan. Dan komt er een andere dynamiek, maar het is zeker ook waardevol. Een team van leidinggevenden kan dan met elkaar in gesprek gaan over hoe ze binnen de organisatie en persoonlijk omgaan met loopbaan en ontwikkeling van de medewerkers. Ook intervisie doen met elkaar is dan een mooie methodiek om onderling te adviseren op persoonlijke casussen.”

De kosten hiervoor bedragen € 350,- vrijgesteld van BTW. Voor de externe workshops worden twee trainers ingezet. Je dient zelf een ruimte te regelen. Indien er geen ruimte beschikbaar is kan een ruimte gereserveerd worden in het Huis van de Sport (op basis van beschikbaarheid). De kosten daarvan zijn voor de desbetreffende sportorganisatie.