Dinsdag 19 juni 2018

WOS jaarverslag 2017

De WOS presenteert haar jaarverslag over 2017. Een jaar waarin het team van professionals zich inzette voor belangenbehartiging, dienstverlening en kennisdeling.

In dit jaarverslag neemt de WOS de wandeling als metafoor voor het tijdelijk oplopen of hardlopen met elkaar, waarbij knooppunten de gelegenheden zijn om kennis uit te wisselen of afspraken te bestendigen.