Vrijdag 13 juni 2014

Young Professionals willen bestuursfunctie in de sport

Technologische, economische en demografische ontwikkelingen dwingen sportbonden en sportverenigingen na te denken over hun toekomst. “Verenigingen worden veelal bestuurd door babyboomers, terwijl de jongere generaties andere waarden, belangen, behoeften en wensen hebben”, schrijven Berend Rubingh en Sarah Sladek in hun onlangs verschenen boek ‘Lid worden? Waarom zou ik?’ (2014). “Als verenigingen willen blijven bestaan, zullen ze die generaties aan zich moeten binden. Nodig ze uit om te helpen veranderen!”

Om aan deze oproep gehoor te geven is onder ruim negentig Young Professionals in de sport een drijfverenonderzoek gedaan naar de interesse in bestuursfuncties. De uitkomsten bieden interessante kansen om sportbesturen op zowel lokaal als landelijk niveau te verjongen en verfrissen.

Meerwaarde

Jong Oranje (het netwerk van Young Professionals in de sport), de KNVB, NOC*NSF en Sport & Zaken hebben de handen ineen geslagen om bonden, verenigingen en huidige besturen te overtuigen van de enorme meerwaarde die Young Professionals kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan vernieuwende en innovatieve ideeën op het gebied van markt- en vraaggericht aanbod, social media en nieuwe lidmaatschapsvormen.

Uitkomsten onderzoek

  • in totaal zijn 91 Young Professionals (hierna afgekort tot YP’s) die in de sport werken ondervraagd, waarvan 60 procent vrouw en 40 procent man. 18 procent van hen gaf aan op dit moment naar volle tevredenheid een bestuursfunctie in de sport te bekleden;
  • 85 procent van de YP’s die momenteel geen bestuursfunctie hebben zouden dat op korte of lange termijn wel willen;
  • maar liefst 59 procent van de YP’s die momenteel geen bestuursfunctie bekleden zouden dat wel doen als zij hiervoor persoonlijk benaderd zouden worden;
  • naast de persoonlijke benadering vinden YP’s het belangrijk dat de functie goed aansluit bij hun CV, dat er een klik is met de andere bestuurders en dat de functie concreet is weergegeven. Hoe lang duurt het project, wat wordt precies verwacht en wat dient concreet opgeleverd te worden? YP’s willen een duidelijk beeld hebben van de bijdrage die van hen wordt verwacht en de tijdsinvestering die daarvoor nodig is;
  • de financiële vergoeding blijkt voor YP’s van ondergeschikt belang;
  • YP’s zien zichzelf in verschillende opzichten als een meerwaarde voor sportbesturen: ze hebben een frisse blik, bekijken situaties vanuit een andere invalshoek, hebben innovatief vermogen en zijn in staat om trends te signaleren en implementeren.

Structuur en feedback

Deze onderzoeksresultaten sluiten aan bij het profiel van generatie Y (geboren tussen 1982 en 1995), dat Rubingh en Sladek (2014) in hun boek schetsen. “Generatie Y is creatief, ondernemend en gericht op de buitenwereld”, zo schrijven zij. “Deze generatie wordt lid van een organisatie omdat ze graag van anderen willen leren. In vrijwilligerswerk willen ze structuur, feedback en toenemende verantwoordelijkheden. Generatie Y knapt af als hun ideeën worden weggewuifd omdat ze geen ervaring hebben.”

Sportbesturen in NL opgelet!

Young Professionals staan dus te trappelen voor een bestuursfunctie in de sport en zijn ervan overtuigd dat zij organisaties op een hoger plan kunnen tillen. Wil je een innovatieve en frisse blik in je bestuur? Benader Young Professionals, vraag ze persoonlijk en maak de functie concreet en passend bij hun ontwikkeling. Goed voor je bestuur, goed voor de sport en een zeer relevante uitdaging voor de YP!

Over Jong Oranje

Jong Oranje is een initiatief voor en door Young Professionals in de sport. Het doel van Jong Oranje is om YP’s binnen de sport met elkaar te verbinden, om buiten de sport te netwerken en om samen toegevoegde waarde te leveren voor de sport. Heb je als sportbestuur een functie voor een YP? Of ben je YP en ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem gerust contact op via jongoranjenetwerk@gmail.com.