Woensdag 12 april 2023

Zeven succesfactoren voor de verbinding tussen tweedelijnszorg- en sportprofessionals

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met elkaar te verbinden. Op basis van interviews zet het Mulier Instituut zeven succesfactoren op een rij.

Deze succesfactoren zijn:

  • Zorg voor ziekenhuisbeleid met aandacht voor leefstijl en samenwerking tussen zorg en sport.
  • Zorg dat zorgprofessionals weten hoe ze het gesprek over leefstijl aan moeten gaan.
  • Laat gespecialiseerde verpleegkundigen het gesprek over leefstijl voeren.
  • Zorg dat de professionals elkaar ontmoeten, zodat ze elkaars verwachtingen en manier van werken leren kennen.
  • Maak duidelijke afspraken over hoe je patiënten doorverwijst en elkaar op de hoogte houdt.
  • Zorg dat enthousiaste artsen of verpleegkundigen collega’s meenemen in het initiatief.
  • Blijf het initiatief onder de aandacht brengen, zodat het zichtbaar blijft.

Goede voorbeelden uit drie ziekenhuizen

We hebben tien interviews gehouden met betrokken zorg- en sportprofessionals bij drie initiatieven in Nederlandse ziekenhuizen:

  • Beter Gezond van het Universitair Medisch Centrum Radboud;
  • Het Samen Gezond Spreekuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis;
  • Het Leefstijlloket van Ziekenhuis de Gelderse Vallei.

Lees de volledige resultaten in het factsheet ‘Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector – wat werkt?’.

Bron: Mulier Instituut