Woensdag 26 maart 2014

Ziekteverzuimregels

Binnen de CAO Sport zijn afwijkende afspraken gemaakt over uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Artikel 22 van de CAO Sport geeft een regeling aan voor jouw eerste twee ziektejaren. Het eerste ziektejaar zal je werkgever 100% van het salaris aan jou doorbetalen. Het tweede jaar zal je werkgever 70% van jouw salaris doorbetalen. Wat betreft deze 70% in het tweede ziektejaar is bepaald dat, indien je op therapeutische basis werkzaamheden verricht, je een aanvulling tot 100% van jouw maandsalaris ontvangt van je werkgever. In de tussentijd moeten jij en je werkgever proberen jou zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Na 2 jaar stopt de verplichting tot doorbetaling. Meestal volgt er dan een WIA-beoordeling.

Ziektewet


Soms heb je recht op een uitkering via de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV loon door in de vorm van ziekengeld. Dit geldt voor uitzendkrachten en sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst. En voor werknemers:

  • die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van een zwangerschap of bevalling; 
  • die een orgaan doneren; 
  • met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no-riskpolis); 
  • ouder dan 55 jaar die ziek worden en direct voordat ze in dienst kwamen tenminste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen; 
  • van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte. Vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen ze een Ziektewetuitkering krijgen. 

Stappenplan bij eerste 13 weken ziekte

Als je ziek bent moet (in het kort) een stappenplan worden gevolgd voor de eerste 13 weken. Jouw werkgever moet je ziekmelding zo spoedig mogelijk aan de Arboarts doorgeven. De Arboarts stelt na 6 weken ziekte een probleemanalyse op. Dit is een advies over de mogelijkheden om te re-integreren. Zijn er mogelijkheden voor jouw re-integratie, dan maakt jij samen met je werkgever uiterlijk in de 8e week een plan van aanpak. Je werkgever wijst daarbij samen met jou een casemanager aan die op de uitvoering van het plan let. De casemanager houdt contact met jou, je werkgever en de Arboarts. Ben je na 13 weken nog steeds ziek? Dan geeft jouw werkgever je ziekmelding door aan het UWV.

Overige richtlijnen bij ziekmelding


  1. je werkgever is verplicht de regels voor ziekmelding bekend te maken bij jou;
  2. je bent verplicht de verzuimregels (verzuimprotocol) van je werkgever op te volgen. Zo moet je je bijvoorbeeld tijdig ziek melden;
  3. je bent niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van je ziekte; 
  4. je mag uiteraard wel spontaan uitleg geven over de oorzaak van de ziekte, maar je werkgever mag daar niet naar vragen;
  5. je werkgever mag wel aan jou vragen wanneer je weer denkt te kunnen gaan werken.

Heb je nog vragen? Neem contact op met je HR-adviseur.