Initiatiefnemers

NOC*NSF

NOC*NSF droomt van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert, sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en respect. En als iedereen geniet van sport zorgt dat voor een kerngezond Nederland met alle voordelen van dien zoals sociale cohesie, een vitale samenleving, tolerantie en internationaal aanzien.

Om deze ambitie te realiseren is een sterke professionele sportbranche nodig. Sterke organisaties hebben het huis op orde, een visie op de eigen rol, sterk leiderschap, kennismanagement én een gedegen HR-beleid. Een goed HR-beleid dat geborgd is voor zowel professionals als vrijwilligers; dat ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en waarin het individu centraal staat: “De juiste persoon op de juiste plaats”.

NOC*NSF heeft op dit gebied als koepelorganisatie de taak om kennisdeling en netwerk te faciliteren en individuele organisaties te adviseren en ondersteunen met HR- en collectieve diensten.

Werkgevers in de Sport

Werkgevers in de Sport (WOS) staat voor goed werkgeverschap in de sport. WOS is een werkgeversvereniging die de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen behartigt. Om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden stelt WOS, als expertisecentrum op het gebied van werkgeverschap in de sport, haar kennis ter beschikking aan de sportsector. Deze website is daar een mooi en concreet voorbeeld van. Het draagt bij aan het doel van WOS om te komen tot goed werkgeverschap in de sport.

FNV Sport & Bewegen

FNV Sport & Bewegen is dé vakbond die zich sterk maakt voor de belangen op het gebied van werk en inkomen, van werkenden in de sportsector. Bij uitstek vinden wij het van groot belang dat je als werkende de regie over je eigen loopbaan kunt nemen. De ontwikkeling van werkenden is een van de punten waar wij ons voor inzetten, daarom hebben wij met plezier meegewerkt aan de totstandkoming van deze website.