Over ons

werkenindesport.nl is een initiatief van NOC*NSF en de sociale partners in de sport: Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport & Bewegen, CNV Vakmensen en De Unie. Uniek (ook voor andere branches) is de sectorbrede en doorsnijdende samenwerking op onze werkterreinen. Daar zijn we trots op.

De site is ter ondersteuning en versterking van “goed werkgeverschap en goed werknemerschap” in de sport zoals in de CAO Sport en Sportagenda 2016 met elkaar is afgesproken.

werkenindesport.nl biedt vanuit 1 plek alle actualiteit, informatie, helpdesk, HR-producten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche.
Deze informatie is speciaal bedoeld voor directies (werkgevers), managers P&O en werknemers in de sport, en bijzonder (geassocieerde) leden van NOC*NSF en WOS. 

De sport wil collectief haar eigen branche versterken en professionaliseren. Daarin speelt de kracht van sport om mensen en organisaties op alle niveaus te (ver)binden een grote rol. Er zijn sterke werkorganisaties nodig met meer marktgerichtheid, ondernemerschap en verbindend leiderschap. Het ontwikkelen, groeien, functioneren en werven van medewerkers in de sport die dit mee realiseren, is daarin een belangrijk onderdeel.

De arbeidsmarkt is voortdurend aan het veranderen, voor medewerkers ligt de uitdaging om te blijven ontwikkelen. Op het gebied van kennis en vaardigheden kan een medewerker zelf een groot deel van de eigen ontwikkeling bepalen. Deze site biedt de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan en de middelen te benutten (via deze site of je werkgever) om te zorgen voor blijvende arbeidsfitheid.
Daarnaast kunnen medewerkers ook terecht voor juridische vragen.

Coördinatie en dagelijkse uitvoering is in handen van het kernteam werkenindesport.nl (de projectleiders vanuit NOC*NSF, WOS en FNV Sport & Bewegen). Arko Sports Media verzorgt het content- en communitymanagement. Gezamenlijk vormen zij de redactiecommissie. Voor vragen: info@werkenindesport.nl