Terug naar overzicht

Over de CAO Sport 2024-2025

13 juni 2024

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe CAO Sport actief. De CAO Sport 2024-2025 is tot stand gekomen na akkoord van de werknemers en werkgevers in de sector Sport & Bewegen. Hier lees je alles over de cao: hoe het proces verliep, wat de cao inhoudt en hoe die zich de komende tijd verder ontwikkelt.

Hoe kwam de CAO Sport tot stand?

Om tot de nieuwe CAO Sport te komen, bespraken de werkgevers- en werknemersdelegatie gezamenlijk hoe zij de cao wilden verbeteren. De werkgeversdelegatie wordt geleid door Werkgevers in de Sport (WOS) en bestaat uit afgevaardigden van de KNVB, Sport Fryslân en de KNSB. De werknemersdelegatie wordt gevormd door FNV Sport & Bewegen, CNV en de Unie.

Gedurende 2023 hebben beide delegaties via enquêtes en meerdere bijeenkomsten input opgehaald bij hun achterban. Tegelijkertijd zijn er veel onderlinge gesprekken gevoerd, waarna na de zomer het formele overleg is gestart. Vanwege de gevoelde urgentie om met de CAO Sport een grote stap te zetten, is in november een akkoord bereikt over de nieuwe cao, met hoge indexaties.

Hoe ziet de CAO Sport eruit?

Met de CAO Sport 2024-2025 heeft de sector een flinke stap voorwaarts gezet ten gunste van de aantrekkelijkheid en professionaliteit van werken in de sport. Na een periode met beperkte indexaties, worden de salarissen met 13% verhoogd. Deze indexatie is verdeeld over de jaren 2024 en 2025. Per 1 januari 2024 nam het loon in de sector toe met 6%, gevolgd door een additionele 2% op 1 oktober 2024 en de laatste 5% op 1 april 2025.

Naast de hoofdzakelijke financiële groei voor de hele sector, is ook besloten om de minimumlonen in schalen één tot en met vier te verhogen met percentages tussen de 7 en 12,4%. Bovendien is overgegaan tot het generatiepact. Hierdoor kan de arbeidsduur van iemand die binnen vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, aangepast worden. Werkgevers en werknemers in de sport mogen hier onderling afspraken over maken.

Benieuwd naar alle nieuwe afspraken? Die lees je hier.


Met de CAO Sport 2024-2025 is werken in de sport weer aantrekkelijker geworden. We zetten grote stappen.
Werkgevers in de Sport (WOS)

Hoe ontwikkelt de CAO Sport zich verder?

De CAO Sport zit in de lift, waardoor werken in de sport steeds aantrekkelijker wordt. Om te kunnen blijven groeien, hebben de delegaties afgesproken om ook gedurende de looptijd van de cao door te praten over continue professionalisering. Dit betekent dat werkgevers en werknemers ook in 2024 en 2025 verder praten over het loongebouw, flexibel werken in de sport en werkdruk.

Deze loonsverhoging draagt niet alleen bij aan het herstel van jouw koopkracht, maar ook aan de algehele verbetering van jouw arbeidsvoorwaarden.
FNV

Meer weten over de CAO Sport?

  • De CAO Sport 2024-2025 vind je hier.
  • Alleen benieuwd naar de salarisschalen? Die vind je hier.

Contact

Ben je werkgever? Werkgevers in de Sport (WOS) behartigt de belangen van 95 sportorganisaties. Als werkgever kun je ze altijd bereiken voor inhoudelijke vragen over de cao, via info@sportwerkgever.nl .

Ben je werknemer? Richt je dan tot je eigen werkgever, of een van de vakbonden FNV, CNV of de Unie.

no alt