Terug naar overzicht

Het Instituut Sportrechtspraak geeft in­vul­ling aan het tucht­recht voor aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties, onderzoekt meldingen en beoordeelt objectief of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Contact gegevens

no alt