Terug naar overzicht

De missie van de Nederlandse Curling Bond is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met een landelijke competitie en dat er op internationaal niveau blijvend kan worden meegestreden in de top-tien van de wereld – en deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen kan worden bewerkstelligd.

Contact gegevens

no alt