Terug naar overzicht

Sportvisserij Groningen Drenthe vormt de overkoepeling van 135 hengelsportverenigingen waarbij circa 55.000 sportvissers zijn aangesloten. Sportvisserij Groningen Drenthe is hiermee in beide provincies een van de grootste organisaties, actief op het terrein van openluchtrecreatie en integraal waterbeheer.

Contact gegevens

no alt