Terug naar overzicht

Sportvisserij MidWest Nederland organiseert jeugdactiviteiten, is overleg- en contractpartner bij de verwerving van visrechten en beleidsafspraken met overheden, behartigt de belangen en zet zich op tal van manieren in om water voor zoveel mogelijk sportvissers beschikbaar te maken en te houden. Wij doen dat met respect voor de vis en de natuur.

Contact gegevens

no alt