Terug naar overzicht

Squash Bond Nederland (SBN) is een actieve sportbond. We zetten ons in op het gebied van topsport en wedstrijdsport en bieden ondersteuning aan squashclubs. Daarnaast zijn we actief in het promoten van de squashsport bij verschillende doelgroepen en beogen we hier de volgende stappen in te zetten door de nieuwe digitale strategie die onderdeel is van het meerjarenbeleidsplan.

Contact gegevens

no alt