Woensdag 13 april 2016

Arbeidsovereenkomst topsporters

Een aantal topsporters in Nederland die geld verdienen met hun sport, ontvangen dat op basis van een arbeidsovereenkomst met een sportvereniging, een aan de vereniging gelieerde stichting, of bijvoorbeeld een sponsorploeg.

Wanneer je als topsporter gaat werken in dienst van een sportvereniging, stichting of andere sportorganisatie, is het raadzaam gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst.

Schriftelijk vastleggen

In een arbeidsovereenkomst verplicht de sportwerkgever zich om loon aan de topsporter te betalen voor zijn sportarbeid. De sportarbeid bestaat meestal uit het spelen van trainingen en wedstrijden onder leiding van een trainer of coach van de werkgever. Om discussies te voorkomen, is het aan te raden om gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. NL Sporter helpt sporters bij de uitleg van die regels en geeft een onafhankelijk oordeel over arbeidsovereenkomsten. Lees hier meer over de juridische ondersteuning die NL Sporter biedt.

Meer informatie over een arbeidsovereenkomst voor werkgevers van topsporters is te vinden op sportwerkgever.nl.