Maandag 02 oktober 2017

Meer weten over NOC*NSF Athlete Services?

Topsporters op het allerhoogste mondiale niveau kunnen op basis van topprestaties en een voordracht van de sportbond in aanmerking komen voor een topsportstatus van NOC*NSF. Met deze status kun je beschikken over een voorzieningenpakket met financiële en materiële ondersteuning.

Het topsportbeleid van NOC*NSF en de sportbonden richt zich op een vaste positie bij de tien beste landen van de wereld. NOC*NSF streeft daarom samen met de sportbonden en partners naar een topsportklimaat waarbinnen topsporters optimaal worden ondersteund om fulltime topsport te bedrijven, om op het sterkst mondiale niveau te excelleren en waarbinnen ruimte voor topsporters is om zich maatschappelijk en persoonlijk te ontwikkelen.

Er zijn voor topsporters verschillende vormen van financiële en materiële ondersteuning, zoals het stipendium en de kostenvergoeding. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, NOC*NSF Partners in Sport en de sportbonden verlenen hieraan hun medewerking.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor NOC*NSF ondersteuning is dat je over een topsportstatus beschikt. Een status kun je verkrijgen als je voldoet aan de afgesproken prestatienorm tijdens de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, WK’s of vergelijkbare topsportevenementen. Die prestatienormen worden tussen de betreffende sportbond en NOC*NSF afgesproken. Het beschikbare voorzieningenpakket waar je als topsporter aanspraak op hebt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en van de topsportdiscipline waaraan je deelneemt.

Lees meer over beschikbare voorzieningen voor topsporters.