Vrijdag 24 november 2017

Samenwerking Windesheim en NOC*NSF voor topsporters

Hogeschool Windesheim verbindt zich aan het actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT) van NOC*NSF. Donderdag 23 november ondertekenden Jan Willem Maas, bestuurslid NOC*NSF, en Henk Hagoort, collegevoorzitter Windesheim, de samenwerkingsovereenkomst.

"Met deze samenwerking willen we de aansluiting tussen topsport en hoger onderwijs verder verbeteren", zegt collegevoorzitter Henk Hagoort. "Om een opleiding met een sportcarrière te combineren, zijn onze topsportstudenten gebaat bij flexibiliteit. Zij moeten zoveel mogelijk in hun eigen tempo en op de momenten die het hen past, kunnen studeren."

Door het ondertekenen van het actieplan - waar landelijk meerdere universiteiten en hbo-instellingen bij aangesloten zijn – zet Windesheim een mooie stap in het optimaliseren van de aansluiting tussen topsport en studie. Namens NOC*NSF licht Els van Kernebeek van TeamNL Athlete Services toe: "Met dit actieplan FLOT zijn afspraken gemaakt over de organisatie van het onderwijs rond topsporters. Die hebben naast hun studie veel tijd nodig voor hun voorbereiding op en deelname aan de grote internationale sportevenementen. Heel fijn dat topsporters nu beter en specifieker gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod van Windesheim."

Windesheim telt steeds meer studenten die op een hoog niveau sporten. Dit studiejaar combineren 60 studenten hun opleiding met topsport. Een combinatie die niet altijd even eenvoudig is, weet Marc Hilbrands, topsportcoördinator bij Windesheim. "Met onze Topsportregeling spelen we hier op in. Studenten kunnen bijvoorbeeld een aangepast studieprogramma volgen, of een tentamen op een ander moment maken. Ook komen zij in aanmerking voor financiële vergoeding via de Topsportbeurs en kunnen zij gratis gebruik maken van de sportfaciliteiten van On Campus."

Meer info: www.nocnsf.nl/topsportenonderwijs/hogeronderwijs