Dinsdag 10 januari 2017

Topsportvriendelijk onderwijs binnen MBO

In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is het wettelijk geregeld dat scholen mee kunnen werken aan de combinatie topsport en studie. De belangrijkste afspraak is dat scholen af mogen wijken van het wettelijke aantal uren onderwijs, als de school kan aantonen dat de kwaliteit van het diploma is gegarandeerd. Er zijn 37 MBO instellingen in Nederland die topsportvriendelijk onderwijs bieden. Voor jou als topsporter zijn geen standaard afspraken te maken, omdat elke sport zijn eigen trainingsintensiteit heeft en elke opleiding zijn eigen planning kent.

Al deze 37 instellingen hebben een topsportcoördinator die afspraken met je kan maken over de combinatie tussen topsport en studie. Voor meer informatie of contactgegevens van een instelling in de buurt waar je topsportvriendelijk onderwijs kan volgen kun je contact opnemen met Thomas Kramer via topsport@mboraad.nl.

Kijk hier voor meer informatie over het topsportbeleid binnen het MBO.