Dinsdag 11 juli 2017

Werk je met buitenlandse topsporters?

Het is steeds gebruikelijker dat buitenlandse topsporters in Nederland werkzaam zijn. Om als topsporter legaal in Nederland arbeid te verrichten, heb je de juiste papieren nodig. Hier lichten we toe wat de rechten, plichten en vergunningen voor buitenlandse topsporters zijn.

Buitenlandse topsporters in loondienst uit Europese Economische Ruimte

Topsporters uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) die in loondienst zijn bij een Nederlandse sportwerkgever, hebben over het algemeen dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Als er binnen de sporttak een cao geldt, is deze ook geldig voor de buitenlandse topsporters. Het recht op voorzieningen zoals uitkeringen bij ziekte of werkloosheid, pensioen en toeslagen geldt op het moment dat hiervoor ook premies zijn afgedragen. Daarnaast geldt dat iedereen die in Nederland woont en die in loondienst werkt, automatisch via zijn werkgever verzekerd is voor de Ziektewet, WIA en WW. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers die in Nederland gaan wonen en werken bij een werkgever die is gevestigd is in Nederland.
Let verder op dat iedere buitenlandse topsporter die in Nederland woont en in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever een ziektekostenverzekering dient af te sluiten.

Buitenlandse topsporters in loondienst buiten de Europese Economische Ruimte

Voor topsporters van buiten de Europese Economische Ruimte gelden specifieke voorwaarden om in Nederland te mogen werken en verblijven. Deze topsporters hebben in de meeste gevallen een tewerkstellings- en verblijfsvergunning nodig voordat ze in Nederland bij een sportwerkgever mogen sporten.

Lees hier meer over de rechten, plichten en vergunningen voor buitenlandse topsporters.