Algemeen bestuurslid

Aanleiding

Ter versterking van het bestuursteam zoeken we naar een collega die in samenwerking met de collega bestuursleden en onze commissies invulling wil geven aan kernactiviteiten van de bond.

Functieomschrijving

Het NADB bestuur behartigt de belangen van de NADB leden in de meest brede zin des woord en representeert de NADB naar buiten toe. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van het (meer)jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Bondsraad.

Binnen het NADB bestuur is een algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor een strategische pijler binnen de bond. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: Sportparticipatie, Inclusiviteit, Marketing en Communicatie, Verbreding Danssport en Top en Wedstrijdsport. Binnen het bestuur wordt op basis van affiniteit, ervaring of persoonlijke ambitie een verdeling gemaakt van de portefeuilles. Het bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor het functioneren van de bond.

Functie-eisen

  • Persoonlijk lid van de NADB en geen lid van de bondsraad of een NADB commissie;
  • Bij voorkeur ervaring als bestuurder;
  • Georganiseerd en taakgericht;
  • Goede schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
  • Interesse in en affiniteit met (dans) sport.

Wat breng je mee:

  • Een verbindende en inspirerende persoonlijkheid met niettemin duidelijke opvattingen en dito stijl.
  • Je bent goed georganiseerd, wilt planmatig werken en hebt oog voor detail;
  • Je bent pragmatisch en oplossingsgericht, en werkt graag in teamverband;
  • Je draagt de NADB een warm hart toe.

Over de NADB

De NADB organiseert en ontwikkelt danssport binnen sportkoepel NOC*NSF. We faciliteren de ontwikkeling van dans vanuit de basis in de breedte, alsook de wedstrijd- en topsport. Hierin werken we samen met gespecialiseerde (dans) organisaties. Internationaal zijn we verbonden aan de WDSF. Via de NADB worden danssporters uitgezonden naar de officiële internationale titel events. Dit gebeurt in de verschillende danssport disciplines die onder auspiciën van het IOC of IPC door de WDSF georganiseerd worden. Denk hierbij aan Ballroom, Breaking, Acrobatic Rock ’n Roll, Boogiewoogie en Dansen met een beperking. De sportagenda voor Dans wordt de komende jaren binnen de WDSF en de NADB verder uitgebreid.

Het bestuur

Het NADB bestuur bestaat uit 5-7 personen. De samenstelling van het bestuur is idealiter als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 algemene leden van het bestuur, elk met eigen portefeuilles. Denk hierbij aan: Top-en wedstrijdsport, NADB Academy, Sportparticipatie, Communicatie & Marketing, ICT en Verbreding danssport.

De leden van het bestuur worden conform de statuten benoemd door de bondsraad. De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee maal voor een nieuwe termijn herbenoemd worden.

Samenwerking

Het bestuur bereidt het jaarplan en de bijbehorende begroting voor. Het bestuur bestuurt, dat wil zeggen: geeft richting aan de koers van de NADB en zorgt ervoor dat de activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan binnen de kaders van de opgestelde totaal begroting worden uitgevoerd. Het jaarplan en de bijbehorende begroting worden vastgesteld door de bondsraad. De bondsraad bestaat uit maximaal 24 gekozen leden van de NADB. De bondsraad stelt de jaarrekening vast en verleent ook decharge aan het bestuur over het gevoerde (financiële) beleid. De NADB bestuursleden werken samen met commissies die beleid uitvoeren. Commissies brengen ook advies uit en doen concrete voorstellen om de bond te versterken.

Is je interesse gewekt, of wil je meer weten, dan komen we graag met je in contact. Mail naar: bondsbureau@nadb.eu of kijk op www.nadb.nl