Terug naar overzicht

Bestuurslid Nederlandse Culturele Sportbond

Solliciteer direct

Vakgebied

Strategie & beleid

Dienstverband

Vrijwilliger

Wat is de Nederlandse Culturele Sportbond

De NCS is de recreatiesportbond van Nederland. Met meerdere takken van sport zoals: zwemmen, martial arts, wandelsport en hondensport. De NCS wil bijdragen aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen plezier beleven door sport en bewegen. De NCS heeft sinds haar oprichting in 1926 een humanistische grondslag. Als levensbeschouwelijke sportkoepel van Nederland, zijn wij vooral een ledenorganisatie. De leden vormen de kracht, zijn het “kapitaal” en bepalen het bestaansrecht van de NCS.

Vanaf de oprichting van de NCS in 1926 is het motto:
“Sport voor iedereen!”

De NCS is een vereniging en bestaat uit verenigingen met hun leden, stichtingen en organisaties. Besluitvormend orgaan is het Bondscongres en voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Bondscongres is het Bondsbestuur verantwoordelijk. Het bondsbureau met twee vaste medewerkers ondersteunt de NCS in haar activiteiten.


Uitdagingen voor de NCS

Al enige jaren is het bestuur van de NCS op zoek naar een nieuwe toekomst. Samen met een werkgroep en klankbordgroep van leden werken we aan een visie en actieplan voor de toekomst als recreatieve multi-sportbond. We hebben daarom behoefte aan nieuwe bestuurders die met een warm hart voor recreatieve sport bereid zijn om hun kennis en kunde in te zetten om de ‘Sport for All’ gedachte in Nederland weer te doen opbloeien, want daarvoor zien wij weldegelijk kansen!


Wat zoeken wij

Momenteel bestaat het Bondsbestuur uit vier leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. Wij zijn opzoek naar bestuursleden (m/v/x) om het bestuur aan te vullen, maar ook om de NCS te begeleiden door de transitie in de komende jaren. Dit proces is al ingezet en komend najaar moeten onze leden besluiten of we het plan de komende jaren kunnen gaan uitvoeren.

Wij zoeken minimaal één of mogelijk twee enthousiaste (sport)bestuurders die graag wil meewerken aan het veranderproces waarin wij ons bevinden. De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de verschillende aandachtsgebieden onder de bestuurders worden verdeeld. Het NCS bestuur bestuurt op afstand, maar is gezien de huidige uitdaging zelf actief meewerkend voor het toekomstplan. Zij zorgt er tevens voor dat de secties goed kunnen functioneren en faciliteert hiertoe de ondersteuning vanuit het bondsbureau.


Functieverantwoordelijkheden en eisen

 • Verantwoordelijk in gezamenlijkheid voor het gevoerde beleid
 • Een specifiek aandachtsgebied (portefeuille) kan in overleg besproken worden. Momenteel is behoefte aan kennis en ervaring met veranderprocessen, marketing/communicatie en verenigings-/vrijwilligersmanagement.
 • Bestuurder met goede communicatieve vaardigheden en bestuurlijke ervaring
 • Kennis van de ontwikkelingen in de verenigingssport in Nederland
 • Verbindend en betrokken.
 • Tijdbesteding: gemiddeld 10-20 uur per maand; om de 6 weken vergadert het bestuur, 2 maal per jaar een bondscongres en aansturing/overleg met commissies die bij de portefeuille horen.

Wat bieden wij

Een leuk team en een uitdagende opdracht voor de komende jaren! Het gaat om een vrijwilligersfunctie zonder vaste vacatievergoeding. Uiteraard worden onkosten in functie van het bestuur vergoed. De NCS is een ‘start-up’ met 100 jaar historie…


Procedure

Na ontvangst van je aanmelding maken we zsm een afspraak voor een persoonlijk gesprek. We streven ernaar om kandidaten tijdens ons najaarscongres in november voor te stellen, maar daarop vooruitlopend kan je al aansluiten bij onze vergaderingen. Kandidaten kunnen zich melden door een motivatie en CV vóór 1 juli 2024 te mailen naar bondsbestuur@sport4all.nl

Na het eerste gesprek zullen kandidaten aan het volledige bestuur voorgesteld worden. Formele aanstelling zal tijdens het congres in november plaats vinden.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Huibert Brands (voorzitter) via hkbrands@gmail.com, 06-53965354

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Functieprofiel Algemeen bestuurslid (portefeuille nader te bepalen)


Doel

Het bestuur is in collegialiteit verantwoordelijk voor het beleid van de bond en de verantwoording naar haar leden. Als bestuurder breng je idealiter specifieke kennis van het sportlandschap, de achtergrond van recreatiesport, of kennis van veranderprocessen binnen verenigingsdemocratie mee. Je rol is om te verbinden tussen leden, bestuur en de werkorganisatie, kritisch mee te denken met de oplossingen die het beste voor de NCS en haar leden zijn.


Plaats in de vereniging

Is lid van het bondsbestuur. In principe is de aanstelling voor een algemeen bestuurslid en op termijn kan hierbij een specifieke portefeuille of aandachtsgebied toegewezen worden. Ook een rol als onderdeel van het dagelijks bestuur is bespreekbaar.


Functie-inhoud

 • Is aanwezig bij bestuursvergaderingen
 • Draagt naar de Algemene Vergadering (AV=Bondscongres) verantwoording over het gevoerde beleid
 • Onderschrijft de naleving van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van het bondsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Denkt en werkt mee aan de strategie voor de toekomst van de NCS
 • Ontwikkelt in overleg met medebestuurders een eigen aandachtsgebied/portefeuille

Functie-eisen

 • Bestuurder met goede communicatieve vaardigheden en liefst enige bestuurlijke ervaring
 • Flexibele instelling en teamspeler
 • Kennis van veranderprocessen binnen de verenigingsdemocratie is een pré
 • Betrokken en bereid om tijd te investeren (gemiddeld 10-20 uur in de maand)

Wat bieden wij?

 • Een enthousiast team
 • Wel onkosten, geen vacatie
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De organisatie

Nederlandse Culturele Sportbond

no alt

Vacatures zoals deze

19 juni 2024

Hoofd Educatie (36 uur)

Capelle aan den IJssel/Parttime

test

19 juni 2024

Adviseur informatievoorziening (32 - 36 uur)

Capelle aan den IJssel/Parttime

test

19 juni 2024

Medewerker ticketing (30 uur)

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)/Austerlitz, Zeist/Parttime

test