Bestuurslid PR & Communicatie

Arnhem

De Survivalrun Bond Nederland is constant in ontwikkeling. Om die reden zoeken we een geschikte kandidaat die invulling wil geven aan deze uitdagende functie.

Het bestuurslid PR & Communicatie is (met mede-bestuursleden) verantwoordelijk voor:

 • Invulling missie en visie van Survivalrun Bond Nederland.
 • Besluiten op voorstellen die door commissies en bondsbureau worden voorgelegd.
 • Ondersteuning en/of vervanging van overige bestuursleden voor specifieke taken.
 • Deelnemen aan vergaderingen commissie PR & Communicatie;
 • Een goede communicatie tussen het bestuur en de Commissie PR & Communicatie en de redactie.

Functieprofiel:

 • Heeft interesse in een zittingsperiode van minimaal 3 jaar;
 • Heeft affiniteit met survivalrun;
 • Heeft een achtergrond in PR & Communicatie of hier een sterke affiniteit mee;
 • Kan met de voorzitter van Commissie PR & Communicatie afstemmen over lopende en geplande activiteiten;
 • Is in staat mede visie te ontwikkelen en deze om te zetten naar handelen;
 • Weet mensen te boeien, binden en enthousiasmeren;
 • Is actief in het uitdragen van survivalrun;
 • Heeft een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.

Tijdsinvestering:

 • Wekelijks: mail/telefoon/voorbereiding/reactie 2 uur;
 • Maandelijks: bestuursoverleg van 4 uur en voorbereiding 1 uur;
 • Eén keer per jaar: heidag van 6 uur voorbereiding 1 uur;
 • Jaarlijks: 2 x ALV 4 uur, voorbereiding 2 uur;
 • Twee keer per jaar: samenkomst met commissievoorzitters en regio-ambassadeurs 7 uur;
 • Een keer per jaar:uitvoeren prijsuitreiking ONK en/of bekeruitreiking seizoensklassementen;
 • Aanvullend/doorlopend: contact met Commissie PR & Communicatie.

Geboden wordt:

 • Uitdagende functie met gedeelde verantwoordelijkheden en enthousiaste medebestuurders;
 • Goed lopende contacten en samenwerking binnen het bestuur en met regio’s, commissies,
 • wedstrijdorganisaties, trainingsgroepen en bondsbureau;
 • Reiskostenvergoeding.


Procedure:

 • Kandidaten kunnen zich met een motivatiebrief en CV melden bij het bondsbureau van de SBN (bondsbureau@survivalrunbond.nl).
 • Vervolgens zal er vanuit het bondsbureau contact opgenomen worden voor het verdere verloop van de procedure.