Bondsbestuurslid

KOM JIJ HET BONDSBESTUUR VERSTERKEN?

Ben je ambitieus en wil je je talenten inzetten om mee te denken over de toekomst van de korfbalsport? Vanwege het aftreden van een van de zittende leden van het bondsbestuur - in december 2021 - is het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) op zoek naar een bondsbestuurslid.

Het bondsbestuur van het KNKV bestaat op dit moment uit zeven bondsbestuursleden, die gezamenlijk besturen op strategische hoofdlijnen. Het bondsbestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de bondsraad, een vertegenwoordiging van de verenigingen. Samen met het bondsbureau werkt het bondsbestuur aan de realisatie van de ambities van het KNKV. Met directie en bondsraad formuleert het bondsbestuur momenteel een bestuurlijke ambitie, die onderdeel zal zijn van het Strategisch Plan 2022+.

KNKV

Het KNKV behartigt de belangen van ongeveer negentigduizend korfballeden en vijfhonderd korfbalverenigingen. Het KNKV is verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van de competitie en een brede ondersteuning van verenigingen. Daarbij streeft het KNKV naar een open, toegankelijke en snelle besluitvorming en een duidelijke, aansprekende communicatie. Het KNKV kent een informele sfeer, met een handen uit de mouwen-mentaliteit.

BESTUURSWIJZE

Het bondsbestuur werkt samen op collegiale basis met aandachtsgebieden. Voor een optimale samenwerking wordt gekeken naar de inbreng in expertise en tijd, die ieder voor zich kan hebben binnen het bondsbestuur

PROFIEL

De ideale kandidaat is ambitieus en heeft een juridische achtergrond. Een topkorfbalachtergrond is een pré.

TIJDSBELASTING

De tijdsbesteding is gemiddeld vier uur per week.

REAGEREN

Kun je niet wachten om je talenten te etaleren in het bondsbestuur? Maak je interesse voor deze functie dan schriftelijk kenbaar aan de benoemingscommissie, die voor deze vacature is samengesteld. Je kunt je CV en motivatie tot 29 oktober 2021 sturen aan: benoemingscommissie@knkv.nl.

INFORMATIE

Voor nadere informatie en/of met vragen kun je contact opnemen met Henry van Meerten, directeur van het KNKV en lid van de benoemingscommissie. Hij is te bereiken via: henry.van.meerten@knkv.nl.