Hoofdbestuursleden KNWU

Vanwege het aflopen van de benoemingsperiode zoekt de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie twee Hoofdbestuursleden.

Over de rol

De KNWU wordt bestuurd door een Hoofdbestuur en diverse landelijke commissies met vele enthousiaste vrijwilligers. Het Hoofdbestuur van de KNWU is een bestuur op afstand met een toezichthoudende rol: klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de achterban.

Het Hoofdbestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand op het Uniebureau op Papendal of digitaal. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een voorzittersoverleg plaats en is er een voor- en najaarscongres. Tevens wordt van het Hoofdbestuur op wisselende momenten grote inzet en bereikbaarheid verlangd.

De KNWU heeft een visiedocument richting 2028 waarin staat beschreven dat op korte termijn het Hoofdbestuur zal wijzigen in een Raad van Toezicht. 

De functie(s) is/zijn onbezoldigd, er is een reiskostenvergoeding.

Over jou

  • Liefde voor de wielersport;
  • Kennis van de KNWU;
  • Ervaring met besturen.

Profiel kandidaten

  • Tenminste één van de kandidaten is een vrouw;
  • Eén kandidaat heeft ervaring in/met/bij BMX;
  • Eén kandidaat heeft ervaring in het besturen van een bij de KNWU aangesloten club;
  • Het strekt tot voordeel wanneer kandidaten ervaring en/of affiniteit hebben met bestuursonderwerpen als inclusie & diversiteit, grensoverschrijdend gedrag en topsportcultuur.

Solliciteer

Voor meer informatie over de functie(s) kunt u contact opnemen met voorzitter Wouter Bos (wjbos@outlook.com). Uw sollicitatie kunt u tot en met 14 oktober 2022 richten aan Mirjam Tuithof, medewerker HRM & Juridische Zaken via mirjam.tuithof@knwu.nl.

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. Wij zijn er voor iedereen met een wielerdroom. De KNWU is er voor de top- en wedstrijdsport en voor alle fietsers die beter willen (leren) fietsen.Onze website