Lid Adviescommissie Geschillen

Nieuwegein

Binnen de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) krijgt de Adviescommissie Geschillen (AcG) zaken voorgelegd waarin een geschil is ontstaan. Bijvoorbeeld: een bij de KNBSB betrokken persoon of vereniging is het niet eens met een genomen besluit van het Bondsbestuur. Per zaak beoordeelt een behandelkamer, bestaande uit drie commissieleden, de binnengekomen documenten. Elke zaak wordt beoordeeld aan de hand van de geldende reglementen van de KNBSB en de (inter)nationale wetgeving. De beoordeling wordt beschreven in een Advies. De kunst is om in dit Advies de oorzaken van het geschil te ontrafelen, te bezien in hoeverre de reglementen goed zijn toegepast en mogelijk een alternatief voor de besluitvorming te adviseren. Het staat de Adviescommissie Geschillen ook vrij om daarnaast aanbevelingen te doen, waarbij de commissie jaarlijks met de directeur/bondsbureaumedewerkers doorneemt wat er met de aanbevelingen is gebeurd.

De Adviescommissie Geschillen bestaat op dit moment uit vier commissieleden.

Vacature:

Volgens het aftreedschema van de Adviescommissie Geschillen zullen in de periode tot maart 2023 alle huidige commissieleden in tweetallen aftreden. De KNBSB is op daarom op zoek naar nieuwe leden voor deze commissie. Het getrapte aftreden zorgt er voor dat de relevante informatie en kennis aan de nieuwe leden op een goede manier kan worden overgegeven.

Functie-eisen:

De KNBSB is op zoek naar een man of vrouw die voldoet aan de volgende eisen:

 • Heeft kennis van de softbal- en/of honkbalsport.
 • Heeft affiniteit met regelgeving (zowel van verenigingszaken, als reglementering van de sporten honkbal en softbal).
 • Heeft affiniteit met juridische vraagstukken
 • Is in staat geschillen op te lossen
 • Is in staat om onafhankelijk onderzoek te plegen en advies te geven
 • Kan goed overweg met digitale hulpmiddelen te gebruiken bij onderzoek en interne communicatie

Competenties:

De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Visie en leiderschap
 • Plannen en organiseren
 • Coachen en motiveren
 • Integriteit en verantwoordelijkheid
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift
 • Samenwerken en delegeren

Vergoeding:

De functie betreft een vrijwillige functie. De reiskosten die worden gemaakt voor overleggen worden vergoed. Overige kosten komen voor vergoeding in aanmerking na voorafgaand akkoord van KNBSB. 

Aanmelden:

Bent u de geschikte kandidaat en lijkt het u leuk om over geschillen te buigen en lid te worden van de Adviescommissie Geschillen? Stuur dan uw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 1 september 2021 naar info@knbsb.nl.

Sollicitatieprocedure en benoeming:

De sollicitatieprocedure bestaat uit een of meerdere gesprekken met een afvaardiging van leden van de Adviescommissie Geschillen en de directie van de KNBSB. De geschikte kandidaat wordt voorgedragen aan het Bondsbestuur van de KNBSB, waarna het Congres de nieuwe leden van de Adviescommissie Geschillen officieel benoemt.

Vragen:

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze vacature, kunt u contact opnemen met één van de huidige leden of met Roy Vink, manager Sportontwikkeling & Competitiezaken via roy.vink@knbsb.nl of (06) 30 19 09 15.