Terug naar overzicht

Lid Commissie Administratieve Overtredingen (CAO)

Solliciteer via mail

Vakgebied

Administratie & planning

Dienstverband

Vrijwilliger

De KNLTB is op zoek naar leden voor de CAO, het orgaan dat namens de KNLTB administratieve overtredingen en protesten beoordeelt in eerste aanleg. De beoordeling van administratieve overtredingen en protesten vraagt de inbreng van actieve en gemotiveerde commissieleden die bekend zijn met de tennis- en padelwereld. We zijn daarom op zoek naar commissieleden die hun kennis en ervaring in willen zetten om, samen met de andere leden, bij te dragen aan een sportieve en eerlijke tennissport.

Wat zijn jouw taken?

 • beoordeel je de binnengekomen administratieve overtredingen (AO) en protesten;
 • kun je in aanvulling op de rapportering navraag doen bij een Toernooicoach en/of toernooileider waar het een toernooi gerelateerde AO betreft en bij de betrokken competitieleider dan wel bestuurslid van de betrokken club waar het een competitie gerelateerd protest betreft;
 • neem je twee keer per jaar deel aan een overleg met de alle CAO leden om ervaringen uit te wisselen, verbeteringen te bespreken en zicht te krijgen op de ontwikkelingen;
 • handel je volgens de Competitie- ,Toernooireglement en statuten en reglementen van de KNLTB.

De tijdsinvestering voor deze functie fluctueert afhankelijk van de ingediende zaken en spitst zich toe op de toernooikalender en (competitie)speelkalender. Gemiddeld gaat het om een tijdsinvestering geschat op 6 uur per maand.

Wat breng je mee? De KNLTB is op zoek naar iemand die:

 • kennis heeft van juridische processen alsmede van het gestelde in het Toernooireglement (TR) en het Competitiereglement (CR) en statuten en reglementen van de KNLTB; hee
 • de functie heeft uitgeoefend van toernooileider of in het bezit is van een geldig toernooileider certificaat en/of Toernooicoach waar het TR gerelateerde AO’s betreft;
 • de functie heeft uitgeoefend van competitieleider of in het bezit van een geldig competitieleider certificaat waar het CR gerelateerde protesten betreft;
 • sociaal vaardig is en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • analytisch en strategisch kan denken en handelen;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • lid is van de KNLTB.

Wat bieden wij?

De functie van lid van de Commissie Administratieve Overtredingen is een onbezoldigde functie, waarbij alleen de reis- en overige onkosten worden vergoed. Als dank voor de werkzaamheden worden, indien mogelijk, toegangskaarten voor grote nationale tennis- en/of padelevenementen kosteloos ter beschikking gesteld.

De functie is niet verenigbaar met een andere (vrijwilligers)functie bij de KNLTB.

Screening en benoeming

Een screening maakt onderdeel uit van het benoemingsproces. Deze screening bestaat in ieder geval uit het ondertekenen van de KNLTB gedragscodes voor de vrijwilliger en het aanleveren van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Als lid van de CAO dien je benoemd te worden door de Ledenraad van de KNLTB. Je wordt voor drie jaar benoemd, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van negen aangesloten jaren.

Interesse?

Ben jij de persoon die de KNLTB zoekt? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV op naar afdeling Wedstrijdtennis en -padel: wedstrijdtennis@knltb.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Bas Twaalfhoven (Toernooimanager afdeling Wedstrijdtennis- en Padel) via wedstrijdtennis@knltb.nl.

De organisatie

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

De KNLTB is het overkoepelende orgaan van de tennis- en padelsport en de tennis- en padelverenigingen in Nederland. Het is onze missie om méér mensen méér tennis en padel te laten spelen, bij onze verenigingen en op andere locaties. We willen de betekenis van deze racketsporten voor de Nederlandse samenleving vergroten. Mensen in beweging brengen en houden om ze fitter en gezonder te maken. En om mensen te verenigen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, met en zonder beperking.

no alt

Vacatures zoals deze

15 april 2024

Medewerker Ledenservice (24 uur per week)

Bekijk vacature

Koninklijke Nederlandse Klim-en Bergsport Vereniging (NKBV)/Woerden, Woerden/Parttime

test

12 april 2024

Medewerker Ledenadministratie (20 - 24 uur)

Bekijk vacature

Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV)/Geldermalsen/Parttime

test

11 april 2024

(Beleids)medewerker Parcours & Technische Zaken (m/v) 16 uur per week

Bekijk vacature

Survivalrun Bond/Arnhem/Parttime

test