Penningmeester

Den Haag

Aanleiding

Onze huidige penningmeester heeft aangegeven uiterlijk in juni 2021 tijdens de voorjaarsvergadering te willen stoppen. We zoeken een enthousiaste financial met passie voor danssport die begin 2021 wil starten. De formele benoeming door onze bondsraad volgt tijdens de vergadering in juni 2021.

Over de NADB

De NADB organiseert en ontwikkelt danssport binnen sportkoepel NOC*NSF. We faciliteren de ontwikkeling van dans vanuit de basis in de breedte, alsook de wedstrijd- en topsport. Hierin werken we samen met gespecialiseerde (dans) organisaties. Internationaal zijn we verbonden aan de WDSF. Via de NADB worden danssporters uitgezonden naar de officiële internationale titel events. Dit gebeurt in de verschillende danssport disciplines die onder auspiciën van het IOC of IPC door de WDSF georganiseerd worden. Denk hierbij aan Ballroom, Breaking, Acrobatic Rock ’n Roll, Boogie Woogie en Dansen met een beperking. De sport agenda voor Dans wordt de komende jaren binnen de WDSF en de NADB verder uitgebreid.

Governance

Het NADB bestuur bestaat uit 5-7 personen. De samenstelling van het bestuur is idealiter als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 algemene leden van het bestuur, elk met eigen portefeuilles. Denk hierbij aan: Top-en wedstrijdsport, NADB Academy, Sportparticipatie, Communicatie & Marketing, ICT en Verbreding danssport.

Samenwerking

Het bestuur bereidt het jaarplan en de bijbehorende begroting voor. Het bestuur bestuurt, dat wil zeggen: geeft richting aan de koers van de NADB en zorgt ervoor dat de activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan binnen de kaders van de opgestelde totaal begroting worden uitgevoerd. Het jaarplan en de bijbehorende begroting worden vastgesteld door de bondsraad. De bondsraad bestaat uit maximaal 24 gekozen leden van de NADB. De bondsraad stelt de jaarrekening vast en verleent ook decharge aan het bestuur over het gevoerde (financiele) beleid. De NADB bestuursleden werken samen met commissies die beleid uitvoeren. Commissies brengen ook advies uit en doen concrete voorstellen om de bond te versterken.

Inhoud van de functie

Onze nieuwe penningmeester:

 • geeft leiding aan de Financiële Commissie van de NADB;
 • begeleidt de transitie van de administratieve processen naar de shared service organisatie Stichting NL Sport, met AllUnited als administratieve backbone voor ledenadministratie en finance;
 • beschikt over de deskundigheid/vaardigheden op het gebied van administratie en financiële verantwoording, is bij voorkeur een (voormalig) accountant of controller;
 • verdiept zich in additionele financieringsvormen en subsidies van NOC*NSF en de verschillende ministeries en zorgt ervoor dat deze maximaal worden aangevraagd en ingezet om de financiële basis van de NADB te versterken;
 • zorgt ervoor dat collega’s in het bestuur binnen hun portefeuilles de beschikbare subsidie mogelijkheden maximaal benutten;
 • stelt elk kwartaal in samenwerking met de Financiele Commissie een kwartaal rapportage op om de financiën goed te kunnen monitoren en bij te sturen daar waar nodig;
 • signaleert binnen het bestuur daar waar over-en onderbesteding plaats vindt in relatie tot de vastgestelde begroting;
 • bereidt in samenwerking met de financiele commissie de jaarrekening voor en heeft hierover afstemming met de accountant en de kascontrole commissie;
 • zoekt naar mogelijkheden om te investeren, zodat de NADB versterkt, verbreedt en groeit.
 • Vervult deze rol op vrijwillige basis.

Persoonlijk

Onze toekomstige collega bestuurder:

 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring;
 • kan op strategisch niveau denken en handelen;
 • onderschrijft de Code Goed Sportbestuur;
 • is betrouwbaar en integer;
 • werkt samen en is een teamspeler:
 • kan kritiek ontvangen en geven;
 • geeft duidelijk richting daar waar het de financien betreft;
 • kan uitstekend verantwoording afleggen aan zijn/haar collega’s en de Bondsraad.

Kortom, we zoeken een professional die bestuurder wil zijn met hart voor de (dans)sport.

Heb je interesse, of wil je meer weten, dan komen we graag met je in contact.
Mail naar: bondsbureau@nadb.eu