Penningmeester

NSB Talent Team Zuidwest is een stichting voor talentontwikkeling voor de schaats- (langebaan en shorttrack) en inlineskate sport in de regio Zuidwest. De organisatie zet zich in om in een professionele en veilige omgeving de beste sporters met de beste coaches toegang te bieden tot de beste faciliteiten in de eigen regio.

Het KNSB Talent Team Zuidwest zorgt in samenwerking met lokale en regionale partijen zoals, TeamNL centrum Metropool, Gewest Zuid-Holland, ijsbanen, gemeenten en sponsoren, voor een optimale (topsport) infrastructuur zodat talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het behalen van het hoogste podium. De organisatie werkt als autonome stichting met een accreditatie van de KNSB voor het uitvoeren van de talentontwikkeling. Voor het KNSB Talent Team Zuidwest zijn wij op zoek naar een:

PENNINGMEESTER

Doel

 • De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van de stichting. Tevens is het doel het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van KNSB Talent Team Zuidwest. De penningmeester is lid van het bestuur.

Belangrijkste taken

 • Neemt initiatief en maakt een begrotingsvoorstel en balans
 • Legt tijdig het budget ter goedkeuring voor aan het bestuur
 • Draagt zorg voor een geoliede financiële bedrijfsvoering en administratie
 • Is verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging

Je brengt mee

 • Affiniteit met de schaats- en/of inlineskaten sport is een pré
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Bekend met financiën (beleid, processen, administratief en advies)
 • Conformeren aan de visie van de KNSB m.b.t. talentherkenning
 • Bestuurlijk vermogen en ervaring op dit vlak
 • Gevoel voor een goede omgang met vrijwilligers, talenten en ouders van talenten

Tijdsbesteding

 • Afhankelijk van de periode in het seizoen minimaal enkele uren per week
 • Formeel 6 x per jaar bestuursvergaderingen
 • Formeel 3 x per jaar rijdersbijeenkomsten (1x inlineskaten, 1 keer shorttrack & 1x langebaan)
 • Naar eigen invulling tot enkele uren per week voor informele contacten

Het KNSB Talent Team Zuidwest opereert binnen de kaders van de Code Goed Sportbestuur die je als bestuurder qua inhoud en visie onderschrijft. Als beoogd bestuurslid ben je onafhankelijk en heb je geen nevenfuncties binnen de directe KNSB-omgeving. Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij alleen gemaakte reis- en onkosten conform gemaakte afspraken worden vergoed.

Reageren?

Wil je een bijdrage leveren aan het KNSB Talent Team Zuidwest mail dan je motivatie met Curriculum Vitae naar secretaris@knsbtalentteamzuidwest.nl onder vermelding van ‘penningmeester KNSB Talent Team Zuidwest’. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Karen Huizer, voorzitter KNSB Talent Team Zuidwest a.i., telefoonnummer 06-5112 2061.

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl.Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport. Als nationaal orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen in top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is bij de KNSB vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.