Voorzitter

KNSB Talent Team Zuidwest is een stichting voor talentontwikkeling voor de schaats- (langebaan en shorttrack) en inlineskate sport in de regio Zuidwest. De organisatie zet zich in om in een professionele en veilige omgeving de beste sporters met de beste coaches toegang te bieden tot de beste faciliteiten in de eigen regio.

Het KNSB Talent Team Zuidwest zorgt in samenwerking met lokale en regionale partijen zoals, TeamNL centrum Metropool, Gewest Zuid-Holland, ijsbanen, gemeenten en sponsoren, voor een optimale (topsport) infrastructuur zodat talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het behalen van het hoogste podium. De organisatie werkt als autonome stichting met een accreditatie van de KNSB voor het uitvoeren van de talentontwikkeling. Voor het KNSB Talent Team Zuidwest zijn wij op zoek naar een:

VOORZITTER

Doel

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid en de verbinder van het bestuur en externe partijen. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de belangen in de regio Zuidwest. De voorzitter is lid van het (dagelijks) bestuur.

Belangrijkste taken

 • Leiding geven aan het bestuur en bestuursvergaderingen
 • Het behartigen van de belangen van het Talent Team in de regio
 • Onderhouden van interne- en externe contacten
 • Zorgen voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijke reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Zorgen voor een goede samenwerking met de KTT Talentcoaches
 • Zorgen voor de navolging en opvolging van de accreditatie-overeenkomst met de KNSB

Je brengt mee

 • Affiniteit met de schaats- en/of inlineskatesport
 • Organiserend en coördinerend vermogen
 • Bestuurlijk vermogen en ervaring op dit vlak
 • Gevoel voor een goede omgang met vrijwilligers en ouders van talenten
 • Netwerk in de gemeentelijke omgevingen en bedrijfsleven van Talent Team Zuidwest is een pré
 • Vermogen om samenwerkingen in de regio op te bouwen
 • Conformeren aan de visie van de KNSB m.b.t. talentherkenning en –ontwikkeling

Tijdsbesteding

 • Afhankelijk van de periode in het seizoen van het Talent Team minimaal enkele uren per week;
 • Formeel 6 x per jaar bestuursvergaderingen
 • Formeel 3 x per jaar rijdersbijeenkomsten (1x inlineskaten, 1 keer shorttrack & langebaan)
 • Formeel bezoek vergaderingen KNSB Talent Teams, gewest Zuid-Holland
 • Formele afstemming met partners (TeamNL Centrum & Gemeentes)

Het KNSB Talent Team Zuidwest opereert binnen de kaders van de Code Goed Sportbestuur die je als bestuurder qua inhoud en visie onderschrijft. Als beoogd bestuurslid ben je onafhankelijk en heb je geen nevenfuncties binnen de directe KNSB-omgeving. Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij alleen gemaakte reis- en onkosten conform gemaakte afspraken worden vergoed.

Reageren?

Wil je een bijdrage leveren aan het KNSB Talent Team Zuidwest mail dan je motivatie met Curriculum Vitae naar secretaris@knsbtalentteamzuidwest.nl onder vermelding van ‘Voorzitter KNSB Talent Team Zuidwest’. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Karen Huizer, voorzitter KNSB Talent Team Zuidwest a.i., telefoonnummer 06-51 122061.

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport. Als nationaal orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen in top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is bij de KNSB vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.