Voorzitter

Gebied Zuidwest

RTC (Regionaal Talent Centrum) Gebied Zuidwest is een - nieuw op te richten - organisatie voor talentontwikkeling voor de schaats- (langebaan en shorttrack) en inlinesport in de regio Zuidwest. De organisatie zet zich in om in een professionele en veilige omgeving de beste sporters met de beste coach toegang te bieden tot de beste faciliteiten in de regio, zodat de sporters zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Het RTC Zuidwest zorgt in samenwerking met lokale en regionale partijen zoals het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Metropool, Gewest Zuid-Holland, ijsbanen, gemeenten en sponsoren voor een optimale (topsport) infrastructuur zodat talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium. De organisatie werkt als autonome stichting met een accreditatie van de KNSB voor het uitvoeren van de talentontwikkeling.

Doel
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid en de verbinder van het bestuur en externe partijen. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de belangen in de regio Zuidwest. De voorzitter is lid van het (dagelijks) bestuur.

Belangrijkste taken

 • Leiding geven aan het bestuur en bestuursvergaderingen
 • Het behartigen van de belangen van het RTC in de regio
 • Onderhouden van interne- en externe contacten
 • Zorgen voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijke reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Zorgen voor een goede samenwerking met de RTC Talentcoaches
 • Zorgen voor de navolging en opvolging van de accreditatie-overeenkomst met de KNSB

Je brengt mee

 • Affiniteit met de schaats- en/of inlinesport
 • Organiserend en coördinerend vermogen
 • Bestuurlijk vermogen en ervaring op dit vlak
 • Gevoel voor een goede omgang met vrijwilligers en ouders van talenten
 • Netwerk in de gemeentelijke omgevingen en bedrijfsleven van RTC-Zuidwest is een pré
 • Vermogen om samenwerkingen in de regio op te bouwen
 • Conformeren aan de visie van de KNSB m.b.t. talentherkenning en –ontwikkeling

Tijdsbesteding

Afhankelijk van de periode in het seizoen van het RTC minimaal enkele uren per week;

 • Formeel 6 x per jaar bestuursvergaderingen
 • Formeel 2 x per jaar rijdersbijeenkomsten (1x inline-skaten, 1 keer shorttrack & langebaan)
 • Formeel bezoek vergaderingen KNSB, gewest Zuid-Holland (ca. 6 keer per jaar)
 • Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per week voor informele contacten

Het RTC Zuidwest opereert binnen de kaders van de Code Goed Sportbestuur die je als bestuurder qua inhoud en visie onderschrijft. Als beoogd bestuurslid ben je onafhankelijk en heb je geen nevenfuncties binnen de KNSB-omgeving. Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij alleen gemaakte reis- en onkosten conform gemaakte afspraken worden vergoed.

Reageren?

Wil je een bijdrage leveren aan het RTC Gebied Zuidwest stuur dan uiterlijk 11 december je motivatie met Curriculum Vitae via onderstaand sollicitatieformulier.

Op 16 en 17 december willen we graag kennismaken met de kandidaten.

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Berit van Dobbenburgh, voorzitter KNSB gewest Zuid-Holland, telefoonnummer 06 5121 2102